دید نو پلتفرم تخصصی آموزشی و توانمند سازی معلولین است که با دو هدف :دیدنو جامعه نسبت به معلولین ,دیدنو معلولین نسبت به جامعه شکل گرفت .این پلتفرم سعی دارد با تولید محتوای تخصصی و مناسب سازی شده برای معلولین عزیز ۱۰ درصد از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند , گامی جدید در راستای ایجاد عدالت اجتماعی برای این گروه از جامعه بردارد . تمرکز اصلی این وب سایت بر ۴ حوزه زیر می باشد :۱-توانبخشی ,۲-توسعه مهارت های فردی ,۳-توسعه مهارت های شغلی ؛۴-قوانین و حقوق معلولین لوگوی دید نو، براساس ادغام سه کانسپت اصلی یعنی انسان، چشم و چرخ ویلچر طراحی شده است اما علاوه بر آن مفاهیم گسترده دیگری نیز در این لوگو گنجانده شده است….