گشت و گذار در جهان با NaviBelt

گشت و گذار در جهان با NaviBelt

راهبردن در دنیا برای افراد با نابینایی ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما پیشرفت‌های تکنولوژی منجر به راهکارهای نوآورانه برای کمک به پیشرفت در این زمینه شده است. یکی از این راهکارها دستگاه ناوی‌بلت است که یک دستگاه قابل‌پوشیدن است و طراحی شده تا به افراد با نابینایی کمک کند تا با بیشترین استقلال و اعتماد به نفس در محیط اطراف خود حرکت کنند….

دوربین پلاروید بریل

دوربین پلاروید بریل یک دوربین تصویربرداری است که برای افراد نابینا طراحی شده است. این دوربین امکان ایجاد تصاویر با استفاده از نقشه‌های بافتی را فراهم می‌کند تا افراد نابینا بتوانند از تصاویر لذت ببرند و اطلاعات بیشتری از محیط اطراف خود بدست آورند….

سنسور رنگ به دیدن با صدا کمک می کند

سنسور رنگ به کمک صدا در دیدن کمک می‌کند

سنسور رنگ به کمک صدا یک فناوری جالب است که به افراد نابینا کمک می‌کند تا رنگ‌ها را با استفاده از صداهای خاص تشخیص دهند. این فناوری از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌کند که قادرند رنگ‌ها را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت صوتی منتقل کنند، به این ترتیب افراد نابینا قادرند تا اطلاعاتی در مورد رنگ‌ها و محتوای تصاویر را از طریق صداها دریافت کنند….