۱۳۰۰ میلیون

تعداد معلولین دنیا

۸ میلیون

تعداد معلولین ایران

۱۶ %

در صد معلولیت در دنیا

۱۰ %

در صد معلولیت در ایران

درباره ما

دید نو پلتفرم تخصصی آموزشی و توانمند سازی معلولین است که با دو هدف :دیدنو جامعه نسبت به معلولین ,دیدنو معلولین نسبت به جامعه شکل گرفت .این پلتفرم سعی دارد با تولید محتوای تخصصی و مناسب سازی شده برای معلولین عزیز ۱۰ درصد از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند , گامی جدید در راستای ایجاد عدالت اجتماعی برای این گروه از جامعه بردارد . تمرکز اصلی این وب سایت بر ۴ حوزه زیر می باشد :

۱-توانبخشی

۲-توسعه مهارت های فردی

۳-توسعه مهارت های شغلی

۴-قوانین و حقوق معلولین

لوگوی دید نو، براساس ادغام سه کانسپت اصلی یعنی انسان، چشم و چرخ ویلچر طراحی شده است اما علاوه بر آن مفاهیم گسترده دیگری نیز در این لوگو گنجانده شده است….

پادکست ها

تعریف معلولیت

توسعه پایدار

۱۲۳۴۵

وبلاگ

“نهایت تنهایی”

“چشم ذهن”

“پای چپ من”

“ستاره کم‌شنوا”

“ماراتن امید”

“آوای سکوت”

انگیزشی

دید زیبا

خانم نوروزی

خانم البرزی

همکاران