ارزش های اصلی ما. باورهای ما.

لوگوی دید نو، براساس ادغام سه کانسپت اصلی یعنی انسان، چشم و چرخ ویلچر طراحی شده است اما علاوه بر آن مفاهیم گسترده دیگری نیز در این لوگو گنجانده شده است رنگ لوگو از سه رنگ  اصلی استفاده شده است که در بخش های دیگر طراحی های بصری سایت نیز استفاده خواهد شد، اما این رنگ ها به شکلی به کار گرفته شده است که از رنگ تیره به رنگ روشن تغییر میکند که اشاره به تغییر دیدگاه افراد دارای معلولیت نسبت به خود و همچنین تغییر دیدگاه افراد جامعه نسبت به آنها است، دلیل استفاده از رنگ آبی و طیف های رنگی آن نیز شناخته شدن این رنگ برای جامعه
معلولین در جهان است

دو انسان در لوگو قابل مشاهده است اولی انسانی در بخش پایینی در حال غرق شدن یا سقوط و دیگری انسانی در بخش بالایی در حال حرکت روبه جلو انسان اول نماد شخصی معلول است که نگاهی ناامیدانه به زندگی دارد و دومی دقیقا بر خلاف انسان اولی، او امیدوارانه در زندگی اش پیشرفت میکند

  چشم، نمادی از آگاهی، نگاهی جدید و نو به زندگی است که در بخش مرکزی لوگو کار شده است

کل لوگو بر پایه یک دایره شکل گرفته است که در واقع اشاره به چرخ یک ویلچر است و این چرخ نمادی از فردی است که دارای معلولیت جسمانی است