Bellman & Symfon doorbell pack یا بسته زنگ در Bellman & Symfon

بسته زنگ درب بلمن و سیمفون دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را یک گزینه عالی برای افراد با مشکلات شنوایی می‌کند. این بسته شامل یک فلش بسیار روشن با روشنایی بالا است که به عنوان یک زنگ درب فلشی عمل می‌کند و صدا ندارد. این امکان را فراهم می‌کند که حتی افرادی که قادر به شنیدن صداها نیستند، به زنگ درب پاسخ دهند. همچنین، گیرنده فلش دارای پشتیبانی باتری است که امکان استفاده از آن در صورت عدم وصل شدن به برق را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های آن

صدا تولید نمی‌کند

این بسته شامل موارد زیر است:

فرستنده دکمه فشار بلمن و سیمفون

گیرنده فلش بلمن و سیمفون

می‌تواند به عنوان بخشی از سیستم هشدار دهنده خانه بلمن و سیمفون یا به تنهایی به عنوان زنگ درب فلشی استفاده شود.

این بسته می‌تواند به عنوان بخشی از سیستم هشدار دهنده خانه بلمن و سیمفون یا به تنهایی استفاده شود. برای خرید این محصول، می‌توانید به وبسایت Connevans مراجعه کنید.

Bellman & Symfon doorbell and flashing light.