بطری آب یا Giraffe Hands-free Bottle یک محصول منحصر به فرد است که برای افراد معلولین طراحی شده است. این بطری دارای یک سیستم دست‌های طویل گراف است که به شما امکان می‌دهد بطری را بدون نیاز به نگه داشتن آن با دست‌ها، استفاده کنید.

با استفاده از Giraffe Hands-free Bottle، شما می‌توانید بطری را بر روی سطحی مانند میز، صندلی یا تخته‌سفید قرار دهید و با استفاده از دست‌های طویل گراف، بطری را درست جلوی دهان خود قرار داده و آب یا مایع دلخواه خود را مصرف کنید. این راه حل کارآمدی برای افرادی است که دست‌هایشان به دلایلی از جمله معلولیت جسمی قادر به نگه داشتن و استفاده از بطری به صورت سنتی نیستند.

بطری بدون دست Giraffe شامل یک لوله انعطاف پذیر با یک نوک در یک سر و یک سطح متصل کننده در سر دیگر است. این سطح متصل کننده به سطحی از انتخاب شما، مانند صندلی یا میز، متصل می‌شود تا بطری را در موقعیت مناسب برای تغذیه قرار دهد. لوله قابل تنظیم به طول و زاویه مورد نظر است تا به شکلی که برای فرد معلول مناسب است، تنظیم شود.

با استفاده از بطری بدون دست Giraffe، افراد معلولین قادر خواهند بود بطری را در دست نگه داشته و به راحتی از آن بنوشند بدون نیاز به کمک دیگران. این محصول می‌تواند به آن‌ها احساس استقلالی بیشتر را در تغذیه خود بدهد و امکان استفاده مستقل از بطری را فراهم کند.

لطفا توجه داشته باشید که همچنان نیاز به نظارت و کمک در صورت لزوم برای اطمینان از ایمنی و راحتی فرد معلول می‌باشد.

Giraffe Hands-free Bottle با طراحی خاص خود امکان بهره‌برداری مستقل از بطری را برای افراد معلولین فراهم می‌کند. با استفاده از این محصول، شما می‌توانید خودتان را به راحتی هیدراته کنید و نیاز به کمک دیگران در استفاده از بطری را کاهش دهید.

Giraffe Hands-free Bottle - The Active Hands Company