تلفن همراه را لمس کنید

تصور کنید چقدر راحت‌تر می‌شد برای افراد نابینا انجام وظایف روزمره‌شان مانند تماس گرفتن تلفنی، خواندن کتاب و تشخیص اشیاء اگر یک دستگاه همه‌کاره قابل دسترسی مانند تلفن همراه B-Touch وجود داشت. طراح Zhenwei You برل، سیستم‌های صوتی و دستگاه‌های خوانش اپتیکال را در این دستگاه معرفی کرده است.

این دستگاه تلفن همراه B-Touch با ترکیب برل، سیستم‌های صوتی و دستگاه‌های خوانش اپتیکال قابلیت‌های متنوعی را برای کمک به افراد با نیازهای بصری فراهم می‌کند.

اضافه کردن برل به این دستگاه به کاربران امکان می‌دهد اطلاعات را با حس لمس خواند و وارد کنند. این سیستم لمسی به آنها اجازه می‌دهد تا در منوها حرکت کنند، پیام‌ها را بخوانند و با برنامه‌های مختلف در تلفن همراه تعامل کنند. با ترکیب سیستم‌های صوتی که می‌توانند بازخورد صوتی را فراهم کنند و در عملکرد متن به گفتار کمک کنند، کاربران چندین گزینه برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط با دیگران دارند.

اضافه کردن دستگاه‌های خوانش اپتیکال می‌تواند قابلیت‌های دستگاه را بهبود بخشد. با استفاده از فناوری‌هایی مانند تشخیص نویسه اپتیکال (OCR)، تلفن همراه B-Touch قادر است به طور پتانسیل متن‌های چاپی از کتاب‌ها، اسناد یا اشیاء دیگر را اسکن و خواند کند و آنها را به فرمت‌های قابل دسترسی مانند صدا یا برل تبدیل کند.

کلیتاً، یک دستگاه همه‌کاره قابل دسترسی این امکان را به افراد با نیازهای بصری می‌دهد تا وظایفی مانند تماس گرفتن تلفنی، خواندن کتاب و تشخیص اشیاء را به صورت مستقل و بهتر انجام دهند. جالب است که طراحانی مانند Zhenwei You در حال کاوش در مورد طرح‌های نوآورانه هستند که از جمله انتقادگری و دسترسی‌پذیری را در اولویت قرار می‌دهند.