حرکت هوشمند با استفاده از یک دوربین ویژه، قادر به پیگیری حرکات دست و انگشتان هر دو دست و ترجمه زبان اشاره به کلمات صوتی می‌شود. همچنین، به طور خاص برای افراد ناشنوا، این ابزار قدرتمند می‌تواند ارتباط را بسیار اسان‌تر و قابل دسترس کرده و فرصتی را برای آنها به اشتراک گذاشتن افکار، احساسات و نیازهایشان فراهم کند. این ابزار با ترجمه زبان اشاره به صورت لحظه‌ای، به ناشنوایان اجازه می‌دهد تا با افرادی که زبان اشاره را نمی‌فهمند، درک و ارتباط برقرار کنند.

با استفاده از دوربین ویژه‌ای که حرکات دست و انگشتان را ردیابی می‌کند، این ابزار قادر است به ناشنوایان کمک کند تا برای بیان خود از زبان اشاره استفاده کنند و در عین حال ترجمه صوتی را دریافت کنند. این روش قابلیت ارتباط به صورت دو طرفه را فراهم می‌کند و به ناشنوایان امکان می‌دهد بدون دغدغه از ارتباط با دیگران لذت ببرند.

علاوه بر این، قابلیت ترجمه گفتار به متن این ابزار به ناشنوایان کمک می‌کند تا در محیط‌هایی که ارتباط تنها از طریق گفتار برقرار می‌شود، به راحتی درک کنند. با تبدیل گفتار به متن، این ابزار به ناشنوایان امکان می‌دهد محتوای گفتار را به صورت متنی مشاهده کنند و بدون مشکل در ارتباطات روزمره شرکت کنند.

به طور خلاصه، ابزارهایی مانند این با ترجمه زبان اشاره و گفتار به صوت و متن، به ناشنوایان کمک می‌کنند تا به طور فعال در ارتباطات شرکت کنند و به دیگران امکان مکالمه با آنها را بدهند. این ابزارها می‌توانند در محیط‌های آموزشی، کاری و اجتماعی ارتباطات را بهبود بخشیده و فرصتی را برای افراد ناشنوا ایجاد کنند تا به طور کامل و همسو در جامعه شرکت کنند.

MotionSavvy Is A Tablet App That Understands Sign Language | TechCrunchحرکت هوشمند