Voice Stickیک دستگاه اسکن متن قابل حمل برای افراد کم بینا است.

همانطور که از نام آن پیداست، هنگامی که دستگاه با حروف چاپ شده اسکن می شود، عملکرد OCR متن را تشخیص می دهد و اطلاعات را به صدا تبدیل می کند. سپس صدا دوباره خوانده می شود و در نتیجه به افراد دارای چالش بصری کمک می کند. این یک محصول کاملا نوآورانه و کاربردی است. بنابراین می تواند برای تبدیل هر کلمه یا حروفی که در زندگی روزمره ما یافت می شود، مانند کتاب، روزنامه، قراردادها، نامه و غیره به اطلاعات صوتی استفاده شود و راه‌حل و همراهی عالی برای افراد دارای چالش بصری است.

خط بریل یکی از مهم ترین راه هایی است که افراد کم بینا اطلاعات خود را به دست می آورند. مشکل این است که یافتن کتاب های بریل به دلیل هزینه های بالای چاپ آنها در مقایسه با کتاب های رایج دشوار است.

وقتی حروف چاپ شده را اسکن می کند، عملکرد OCR (تشخیص کاراکتر نوری) متون را تشخیص می دهد و اطلاعات نوشته شده را به صدا تبدیل می کند.

Voice Stick - Yanko Design