نسخه‌ی مجهز به برل از مکعب روبیک، چالش جالبی برای هر دو نفر بینایی‌دار و نابینا است. اگرچه احساس و تمییز دادن هر مربع در مکعب روبیک با استفاده از لمس ممکن است زمان بیشتری را از حل آن به صورت بصری با رنگ‌ها در بر بگیرد، اما نسخه‌ی مجهز به برل چالش جذابی را برای هر دو نفر بینایی‌دار و نابینا ایجاد می‌کند.

این نسخه‌ی تغییر یافته از مکعب روبیک به افراد امکان می‌دهد تا با استفاده از حس لمس به جای راهنمایی‌های بصری، معمای این پازل را حل کنند. آنها تجربه‌ای لمسی را ارائه می‌دهد که به فرایند حل معما ابعاد جدیدی اضافه می‌کند و لذت آن را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، تلاش در حل مکعب روبیک مجهز به برل می‌تواند برای افراد بینایی‌دار نیز فرصتی مناسبی باشد تا درک بهتری از چالش‌هایی که افراد نابینا با آنها مواجه هستند، پیدا کنند. این فعالیت تعاملی و همدلی را ترویج می‌دهد و به افراد اجازه می‌دهد تا تجربه‌ای متفاوت را بدست آورده و با یک پازل به شیوه‌ای نو آشنا شوند.

به طور کلی، مکعب روبیک مجهز به برل چالش جالبی را ارائه می‌دهد و فرصتی را برای کاوش حل معما از طریق لمس فراهم می‌کند. این نشان می‌دهد که چگونه تغییرات می‌توانند فعالیتی را به افراد با نیازهای مختلف دسترسی‌پذیر کنند، در عین حال تجربه‌ای منحصر به فرد را برای کسانی که عاشق پازل هستند و دوست دارند چیزی جدید را امتحان کنند، به ارمغان می‌آورند.

3D printed Braille Rubikʻs cube for blind