پدوپانیک

در واقع، تعداد زیادی دستگاه در بازار موجود است و همچنین چندین دستگاه در دست توسعه قرار دارند که هدف آن‌ها بهبود زندگی روزمره افراد معلول است. Pedopanic با داشتن پدومتر و دکمه هراس، یک نمونه از دستگاه‌هایی است که به طور خاص برای برطرف کردن نیازهای افراد معلول طراحی شده است که ممکن است در شرایط اضطراری نتوانند برای کمک فریاد بزنند.

صدای بلندی که با فشار دادن دکمه هراس فعال می‌شود، توجه را به خود جلب می‌کند و نشان می‌دهد که مراقبان یا افراد نزدیک به راحتی می‌توانند بفهمند که بیمار نیاز به کمک دارد. این دستگاه برای هر فرد معلولی که حتی در موقعیت‌هایی که نیاز به کمک فوری دارد، قادر به تماس با کسی نیست، بسیار مناسب است.

بسیار خوشحالم که پیشرفت‌هایی در فناوری مشاهده می‌شود که به نیازهای افراد معلول پاسخ می‌دهد و آن‌ها را به استقلال و ایمنی بیشتر می‌رساند. این دستگاه‌ها نقش حیاتی در بهبود کیفیت زندگی افراد معلول ایفا می‌کنند و با ارائه کمک و پشتیبانی در لحظاتی که بیشترین نیاز به آن دارند، موثر هستند.