چوب چشم – عصای راه رفتن که می بیند

۱. لرزش‌های صوتی به عنوان یک روش جدید و موثر برای افراد نابینا برای جهت‌یابی و موقعیت‌یابی در محیط‌های پرتردد و پتانسیل‌اشنا مانند پله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لرزش‌ها از طریق یک حسگر کوچک که در انتهای عصای راهنمایی نصب شده‌اند، ایجاد می‌شوند.

۲. وقتی که فرد با عصای راهنمایی خود را به سمت یک مانع یا پله می‌برد، حسگر این تغییر را تشخیص داده و از طریق ارسال لرزش‌های صوتی به فرد اطلاع می‌دهد. این لرزش‌ها به عنوان یک نشانگر برای افراد نابینا عمل کرده و آن‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

۳. این روش نه تنها اعتماد به نفس افراد را افزایش می‌دهد، بلکه امکان پیشگیری از وقوع حوادث نیز فراهم می‌کند. به طور کلی، استفاده از لرزش‌های صوتی می‌تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی افراد نابینا ایجاد کند و آن‌ها را در محیط‌های پرپیچیده و خطرناک هدایت کند.

این اقدام نه تنها اعتماد به نفس افراد را افزایش می‌دهد، بلکه امکان پیشگیری از وقوع حوادث نیز فراهم می‌کند.

Blind Stick With Eyes - Yanko Design