کلیپ Ableware Reacher یک دستگاه است که به وسیله‌ی آن می‌توان دستگاه ریچر را به واکر یا صندلی چرخدار متصل کرد. این کلیپ امکان نگهداری ریچر در محلی قراردادنی و دسترسی آسان به آن را برای افراد با محدودیت حرکتی فراهم می‌کند. این ویژگی می‌تواند به افراد کمک کند تا بتوانند به راحتی به ریچر خود دسترسی یابند و وظایف روزمره خود را به آسانی انجام دهند.

این کلیپ به کاربران این امکان را می‌دهد که ریچر خود را به واکر یا صندلی چرخدار خود متصل کنند، بدون نیاز به نگهداری دستی. این ویژگی می‌تواند به افرادی که دستان ضعیف یا محدودیت حرکتی دارند کمک کند تا به راحتی از ریچر خود استفاده کنند و به تنهایی وظایف خود را انجام دهند.

این کلیپ به افراد کمک می‌کند تا ریچر خود را به راحتی در دسترس داشته باشند و از آن برای دسترسی به اشیاء و انجام وظایف روزمره استفاده کنند. این ویژگی می‌تواند به افراد با محدودیت حرکتی کمک کند تا استقلال خود را حفظ کرده و وظایف خود را به آسانی انجام دهند.

Amazon.com: Reacher Clip : Health & Household