گشت و گذار در جهان با NaviBelt

راهبردن در دنیا برای افراد با نابینایی ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما پیشرفت‌های تکنولوژی منجر به راهکارهای نوآورانه برای کمک به پیشرفت در این زمینه شده است. یکی از این راهکارها دستگاه ناوی‌بلت است که یک دستگاه قابل‌پوشیدن است و طراحی شده تا به افراد با نابینایی کمک کند تا با بیشترین استقلال و اعتماد به نفس در محیط اطراف خود حرکت کنند.

ناوی‌بلت با حسگرهایی از محیط کاربر پیرامون خود استفاده می‌کند و از طریق بازخورد هاپتیک اطلاعاتی درباره موانع، مسیرها و تغییرات محیط را منتقل می‌کند. این امر به کاربر کمک می‌کند تا محیط پیرامون خود را “حس” کند و آگاهی فضایی و توانایی حرکت خود را افزایش دهد.

این دستگاه در کمر قرار می‌گیرد و از طریق ارتعاشات و نشانه‌های ظریف اطلاعات را انتقال می‌دهد، که به کاربر امکان می‌دهد محیط اطراف خود را تفسیر کرده و به راحتی از فضاها عبور کند. به عنوان مثال، ناوی‌بلت می‌تواند به کاربر اعلام کند که موانعی در جلویش وجود دارد یا او را در مسیرهای تعیین‌شده هدایت کند و این امر به او کمک می‌کند تا در محیط‌های ناآشنا مانند خیابان‌های شلوغ، حمل‌ونقل عمومی یا فضاهای داخلی به راحتی حرکت کند.

با ارائه اطلاعات فضایی به صورت لحظه‌ای از طریق بازخورد لمسی، ناوی‌بلت افراد با نابینایی را قادر می‌سازد تا با اعتماد به نفس بیشتری دنیای پیرامون خود را بشناسند و در آن حرکت کنند. این تکنولوژی نوآورانه یک گام مهم در افزایش دسترسی و استقلال افراد با نابینایی است و به آن‌ها امکان می‌دهد تا به طور کامل‌تر در زندگی روزمره و فعالیت‌هایشان شرکت کنند.

naviBelt® - Tec-Innovation